1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наступний документ: «Політика щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту sef.com.ua» (далі — Політика) розроблений у відповідності до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та є основним внутрішнім документом Товариства з обмеженою відповідальністю «CLICKBANG LIMITED PARTNERSHIP» (далі — Оператор), який регулює діяльність у сфері обробки та захисту персональних даних.
1.2. Політика розроблена з метою втілення вимог законодавства України у сфері обробки та захисту персональних даних та спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних Оператором, зокрема захист прав на недоторканість приватного життя, особистого та сімейного таємниць.
1.3. Політика визначає склад отримуваних та оброблюваних персональних даних, цілі збору та обробки персональних даних, порядок зберігання та передачі персональних даних, а також заходи, що реалізує Оператор, спрямовані на захист персональних даних.
1.4. Дія настої Політики поширюється на будь-яку інформацію про користувача, одержану Оператором, як до, так і після затвердження Політики.
1.5. Дія настої Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про користувача, у тому числі під час використання ним сайту https://cm-operator.online.ua.
1.6. Візит та використання Сайту позначає беззастережну згоду користувача:
на обробку його персональних даних, вказаних у статті 3 цієї Політики, для цілей, вказаних у статті 4 цієї Політики;
з умовами обробки його персональних даних, які містяться в цій Політиці.
1.7. У разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором, користувач повинен припинити використання Сайту.
1.8. Наступна Політика поширюється лише на сайт sef.com.ua. Оператор не контролює та не несе відповідальності за збір та обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://cm-operator.online.ua.
1.9. Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, які надає користувач.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Оператор — Товариство з обмеженою відповідальністю «CLICKBANG LIMITED PARTNERSHIP» (Suite 4025, Mitchell House, 5 Mitchell Street Edinburgh, EH6 7BD, Scotland, the United Kingdom);
2.2. Сайт — сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиним адресним простором домену sef.com.ua. Стартова сторінка Сайту, з якої може бути доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою sef.com.ua.
2.3. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
2.4. Обробка персональних даних — будь-яке діяння (операція) або сукупність діянь (операцій), що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витягування, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.5. Користувач — особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.
2.6. Cookies — невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-користувач або веб-браузер передає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку Сайту.3. СКЛАД ПРИЙМАНИХ І ОБРОБЛЯНИХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
3.1. Дані про користувача, які отримуються і обробляються в рамках цієї Політики, надходять до Оператора наступними способами:
3.1.1. Надаються самим користувачем на Сайті при заповненні форми введення особистих даних та можуть включати наступну інформацію:
· ім'я;
· адреса електронної пошти;
3.1.2. Автоматично передаються Оператору під час відвідання та використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie), зокрема: дані про місцезнаходження; тип пристрою користувача і розширення його екрану; тип, версія та мова операційної системи, встановленої на пристрої користувача; тип, версія та мова браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса; адреса сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (реферер); інформація про те, які сторінки відкриває і які кнопки натискає користувач на Сайті.
На Сайті використовується програма "Яндекс.Метрика" для відстеження та веб-аналітики від компанії ТОВ "ЯНДЕКС" (Російська Федерація, 119 021, Москва, вул. Льва Толстого, 16, ТОВ "ЯНДЕКС"). Ця програма збирає анонімні (без прив'язки до особистих даних користувача) дані про відвідування сайту з метою кращого розуміння поведінки. Додаткову інформацію користувач може отримати за адресою: legal.yandex.ru/metrica_termsofuse/.
На Сайті використовується програма Google Analytics для відстеження та веб-аналітики, розроблена компанією Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, США). Програма Google Analytics використовує "файли cookie". Дані про використання Сайту (включаючи IP-адрес), створені файлами cookie, як правило, передаються на сервери Google і зберігаються на цих серверах. Компанія Google використовує цю інформацію для оцінки використання Сайту, складання звітів про дії на Сайті для Оператора та надання інших послуг, пов'язаних з діями на Сайті та в мережі Інтернет. Додаткову інформацію користувач може отримати за адресою: http://www.google.com/intl/en/analytics/.
3.2.Оператор не проводить обробку спеціальних категорій особистих даних, що стосуються расової, національної належності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань.


4. МЕТА СБОРУ ТА ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
4.1. Збір та обробка особистих даних користувача, зазначених в розділі 3.1.1 цієї Політики, здійснюються Оператором з наступними цілями:
· укладання та виконання угод між Оператором та Користувачем;
· зв'язок з користувачем у разі потреби, включаючи направлення повідомлень, запитів та інформації, пов'язаної з використанням Сайту, наданням послуг;
· обробка запитів та заявок від користувача.
4.2. Збір та обробка особистих даних користувача, зазначених у розділі 3.1.2., здійснюються Оператором з метою створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру та вміст, підвищити зручність використання Сайту.
Користувач може в будь-який момент внести зміни у налаштування файлів cookie та блокувати автоматичну передачу вказаних файлів. Докладна інформація про можливість та способи передачі файлів cookie доступна в налаштуваннях веб-браузера. Обмеження в використанні файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на веб-сторінках Сайту.
4.3. Забороняється обробка особистих даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним у пунктах 4.1. та 4.2. цієї Політики.


5. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
5.1. Термін обробки особистих даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може здійснюватись будь-яким передбаченим законодавством України способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем особистих даних, які можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.
5.2. Оброблювані особисті дані знищуються або обезінформлюються Оператором по досягненні цілей обробки або у випадку втрати необхідності в досягненні цих цілей, а також при відкликанні Користувачем згоди на обробку особистих даних.
5.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Оператором особистих даних шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу: mailto:info@sef.com.ua із позначкою "Відкликання згоди на обробку особистих даних". Відкликання користувачем згоди на обробку особистих даних викликає знищення записів, що містять особисті дані, у системах обробки особистих даних Оператора, включаючи видалення облікового запису користувача на Сайті.
5.4. Користувач має право вимагати від Оператора уточнення його особистих даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо особисті дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої цілі обробки, а також приймати інші передбачені законодавством України заходи по захисту своїх прав.
5.5. Право користувача на зміну, видалення, блокування особистої інформації може бути обмежено вимогами положень законодавства України.
5.6. Щодо особистих даних користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, передбачених в розділі 5.7. цієї Політики.
5.7. Оператор має право здійснювати передачу особистих даних користувача третім особам у наступних випадках:
5.7.1. Передача передбачена українським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запиту правоохоронних органів та ін.);
5.7.2. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Оператора.
5.8. При втраті або розголошенні особистих даних Оператор інформує користувача про втрату або розголошення особистих даних.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
6.1. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від незаконного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших незаконних дій третіх осіб.
6.2. Сайт sef.com.ua має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між користувачем та Оператором в закодованому вигляді з метою запобігання її перехопленню та спотворенню під час передачі.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. В разі невиконання своїх обов'язків, Оператор несе відповідальність за збитки, понесені користувачем у зв'язку з незаконним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 7.2. цієї Політики.
7.2. В разі втрати або розголошення персональних даних користувача Оператор не несе відповідальності, якщо ця інформація стала загальновідомою до її втрати або розголошення, або була розголошена самим користувачем або з його згоди.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Оператор має право вносити зміни та доповнення до цієї Політики. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайті sef.com.ua, якщо інше не передбачено у новій редакції Політики.
8.2. До відносин в галузі обробки та захисту персональних даних, які не врегульовані цією Політикою, застосовується чинне законодавство України.
8.3. Усі пропозиції або питання, пов'язані з обробкою та захистом персональних даних Оператором, слід направляти на електронну адресу mailto:info@sef.com.ua.
8.4. Контактні дані Оператора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «CLICKBANG LIMITED PARTNERSHIP»
Suite 4025, Mitchell House, 5 Mitchell Street Edinburgh, EH6 7BD, Scotland, the United Kingdom